fbpx

Raporty i Ekspertyzy

Raporty i Ekspertyzy

Oferujemy gotowe sprawdzone procedury zarządzaniem majątkiem.

Sami opracowaliśmy metodykę Inwentaryzacje 4.0™ prowadzenia projektów inwentaryzacyjnych opierając się na doświadczeniu i kompetencjach księgowych. Nasza metodyka jest elastyczna, pozwala na indywidualne dopasowanie procedur do każdej firmy.
Przeprowadzane przez nas audyty oraz sesje doradcze, są źródłem unikalnej wiedzy, ponieważ łączymy wiedzę merytoryczną z praktyką w terenie.

Audyt inwentaryzacyjny – to rzetelna ocena bieżącego stanu majątku przedsiębiorstwa, zgodna z wymaganiami biegłych rewidentów lub kadry zarządzającej.

Audyty to kompleksowe połączenie:
– doradztwa
– dokumentacji
– zdjęć
– instrukcji
– raportu.

Pierwszy rodzaj Audytu – Audyt w terenie
Chodzi tu o sytuację w której Przedsiębiorstwo wykonuje samodzielnie spis z natury. Nasze zadanie polega na weryfikacji czy Spis został wykonany poprawnie. Audytor, ma wskazane dokładnie co ma policzyć ( np.: towary wartościowe) ocenić stan przygotowania magazynu do Spisu i porządku pozostawionego po, oraz odnieść się do standów magazynowych i raportu różnic.
Często wynikiem takiego Audytu, jest rekomendacja dalszych udogodnień dla Klienta. Nie tylko w postacie lepiej opracowanych – dedykowanych procedur i dokumentacji, ale przede wszystkim zastosowania techniki – czyli sprzętu i oprogramowania usprawniającego działanie w przyszłości.

Drugi rodzaj Audyty – Audyt proceduralny
W tym przypadku doradzamy firmie jak przygotować magazyn, i jak oznakować magazyn, jak go przygotować do spisu, jak ułożyć towar, lub materiały a następnie pilnujemy realizacji – wdrożenia.

Często wynikiem takiego spisu jest wskazanie rozwiązań technicznych – sprzętu + oprogramowania które w przyszłości umożliwią samodzielną realizacje inwentaryzacji już bez konieczności angażowania JKF do Audytu.

Tu również przechodzimy przez wszystkie 4 etapy, Analiza Potrzeb Klienta, Przygotowanie – piszemy procedury, Realizacja – uczestniczymy w realizacji wskazujemy obszary do poprawy, Podsumowanie – Opracowujemy raport + rekomendujemy rozwiązania i zmiany na przyszłość.

Raporty i Ekspertyzy

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]