fbpx

Jak przeprowadzić Inwentaryzacje ? Przygotowując inwentaryzację ustalamy z Klientem potrzeby, cele i zasady współpracy.

 

Naszym priorytetem jest dyskrecja i elastyczność, dzięki czemu nasza obecność nie zakłóca bieżącej działalności firmy.

Dbamy o kompleksowość usług, od przygotowania projektu do księgowego rozliczenia.

Działamy w całej Polsce, i w Europie dzięki czemu możemy przeprowadzić spis wielu oddziałów firmy jednocześnie.

Korzystamy z najnowszych technologii oraz autorskiego oprogramowania do inwentaryzacji, które pozwala na sprawne dostarczanie

efektów naszej pracy do Klienta.

Wdrażamy unikalny system zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia Klientowi samodzielną kontrolę majątku – również po zakończeniu procesu inwentaryzacji.

 

Korzyści dla Twojej firmy – Dlaczego warto współpracować z JKF For Value?

♦   Zredukujesz koszty własne.

♦   Oszczędzisz czas swoich pracowników.

♦   Otrzymasz pełną informację o stanie majątku firmy.

♦   Otrzymanie prawdziwe dane o stanie majątku.

♦   Otrzymasz pełen zakres raportów z przebiegu inwentaryzacji.

♦   Poznasz różnice inwentaryzacyjne.

♦   Otrzymasz rzetelne rozliczenie ewidencji majątku.

♦   Będziesz mieć pewność zgodności wyniku z aktualnymi przepisami prawa.

 

Fundamentalne zasady realizacji projektów w JKF For Value to:

Poufność
Już na etapie rozmów wstępnych podpisujemy umowę o poufności gwarantującą każdej ze stron pełne bezpieczeństwo informacji.

Zaufanie

Na każdym etapie współpracy zakładamy pełną uczciwość i jak najlepsze intencje Naszych Klientów. Ufamy, że naszym wspólnym celem jest wykazanie prawdy o stanie majątku w przedsiębiorstwie.

Porządek
To nasz priorytet nadrzędny. W projektach doprowadzamy każdą ewidencje do porządku, tak aby osoby które są za nią odpowiedzialne swobodnie mogły z niej korzystać.

Dokładność
Z rzetelnością ewidencjonujemy środki, tworzymy dokumentacje i pliki z bazami ewidencyjnymi. Takie cechy jak precyzja, dokładność, profesjonalizm to podstawowe cechy naszych pracowników.

Gwarancja
Bardzo ważna w projektach inwentaryzacyjnych jest gwarancja efektu. Wysyłając wykonawców w Polskę wiemy, że spiszą dokładnie to co zastaną na miejscu według Naszej Metodyki InwentaryzacjePRO My po spisie doradzimy jak rozwiązać wszelkie trudności księgowo-ewidencyjne, gwarantując uporządkowany efekt końcowy. Gwarantujemy również najlepszą cenę za wykonanie naszych usług.

Nasze usługi w obszarze zarządzania majątkiem:


Przygotowujemy dokumentację i procedury związane z inwentaryzacją.

Przeprowadzamy inwentaryzacje okresowe, interwencyjne, kontrolne i ciągłe

Porównujemy stan faktyczny (spis z natury) z ewidencją środków trwałych, magazynową.


Rozliczamy inwentaryzację – uzgadniamy spis z natury z ewidencją i zapisami w księgach rachunkowych.

Opracowujemy raporty rekomendacyjne, dotyczące dalszego zarządzania majątkiem po spisie.

Wskazujemy rozwiązania optymalizujące gospodarowanie towarem w magazynie