fbpx

JKF For Value świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania majątkiem. Nasza firma jest solidnym partnerem uznanych na rynku przedsiębiorstw – od grup kapitałowych, banków, hoteli po małe i średnie firmy. W ciągu ostatnich lat nawiązaliśmy współpracę z największymi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.

JKF For Value prowadzi działalność w kilku obszarach:

Jakość produktów i usług JKF For Value potwierdzają aktualne certyfikaty, liczne referencje oraz dynamiczny wzrost wyników sprzedaży wśród klientów.

 

Inwentaryzacja środków trwałych

Świadczymy usługi polegające na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest na podstawie bazy danych Klienta i istniejących kodach kreskowych. W przypadku braku wymaganych kodów kreskowych tworzymy ewidencje zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób, posiadanych przez jednostkę gospodarczą składników majątku, będących w eksploatacji (oraz zlikwidowanych), w przekrojach:

 • środków trwałych,
 • pozostałych środków trwałych
 • wyposażenia
 • środków obcych i leasingowych
 • środków niskocennych

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu:

 • ustalenie ich rzeczywistego stanu
 • ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe obce w leasingu, dzierżawie itp.) i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
 • trwałe lub półtrwałe oznaczenie środków etykietami inwentarzowymi lub kontrolnymi
 • określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych oraz ujawnienie wykonanych przeróbek, modernizacji itp.

Inwentaryzacja magazynów

Inwentaryzujemy magazyny z częściami koprodukcji, produkcję w toku oraz magazyny z wyrobem gotowym i surowców.

Inwentaryzacja magazynów ma na celu:

 • ekspresowe porównanie wyników inwentaryzacji z faktycznym stanem magazynu
 • możliwość automatycznej korekty stanu magazynowego
 • pełna kontrola na każdym etapie inwentaryzacji
 • dostarczenie pakietu danych pozwalających na ustalenie progu rentowności
 • sprawna edycja stanu magazynowego
 • informatyczne odtwarzanie dokumentów w odpowiednim formacie
 • wsparcie w poprawie procedur gospodarki magazynowej

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych

Świadczymy usługi inwentaryzacyjne dla zakładów przemysłowych różnych branż, zakładów rzemieślniczych i innych firm.

Inwentaryzacja zakładów przemysłowych ma na celu:

 • przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki gospodarczej
 • postawienie i umotywowanie wniosków o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • wskazanie sposobów usunięcia nieprawidłowości w gospodarce majątkiem jednostki

Napisz do nas

kongres kobiet
Inwentaryzacja zgodna z RODO